OMG – Online Meeting Guide

Kund: Syngenta
Uppdrag: Kommunikation

Pandemin kom och med den ersattes de fysiska säljmötena med digitala alternativ. Vårt uppdrag var att höja nivån på kundens digitala säljmöten, hjälpa dem att sticka ut från konkurrenterna och ge deras medarbetare i Norden förutsättningar för att skapa en relation och en minnesvärd säljupplevelse med sina kunder trots att det gjordes digitalt. Resultatet blev tre olika delar som  hängde ihop och som implementerades hos medarbetarna:

 

  • Syngenta OMG (Online Meeting Guide) – En guide för de digitala mötena.
  • Tekniskt kit – Alla säljare fick ny teknisk utrustning såsom kamera, ljus och fysisk bakgrundsvägg.
  • Fysiskt säljutskick – Ett paket som skickades hem till alla mötesdeltagare med kaffe att brygga hemma och rekvisita som användes under mötena.