Gör en äng – bihotell och fröpåsar

Kund: Landskrona stad
Uppdrag: Kommunikation, Visuell identitet

Landskrona stad drev ett EU-finansierat projekt där man fått anslag för att anlägga fler ängar runt om i staden för att gynna den biologiska mångfalden. En del av deras uppdrag var att kommunicera projektet och involvera invånarna.

 

Vi tog fram konceptet Gör en äng – bihotell som placerades ut runt om i kommunen och som fylldes med små fröpåsar. Fröpåsarna med särskild “bi-mix” kunde invånarna hämta och själva göra sin egen äng hemma i trädgården eller på balkongen. Vi tog också fram den visuella identiteten för projektet.

 

Bihotellen finns kvar och är just nu just hotell för insekter i en central park i staden.