Euroseeds

Kund: Seedcare Institute, Basel
Uppdrag: Event

Seedcare Institute var sponsor till Euroseeds Congress i Stockholm och ville, som en del av sin sponsoraktivering, bjuda in kunder och samarbetspartners från olika delar av Europa till en kväll för att stärka relationer, uppmärksamma sina senaste nyheter och visa upp det bästa av värdlandet Sverige.

 

Konceptet baserade vi på målgruppens intresse (fröutveckling) och Sverige och vi valde därför att förlägga eventet på Spritmuseum med aktivitet i form av provning på olika stationer i utställningen ”Spritlandet Sverige”. Som svensk samarbetspartner ansvarade vi för val av plats i Stockholm, aktivitet, logistik och körproduktion under eventet.