Syngenta

Syngenta på Borgeby Fältdagar 2019

Syngenta är världsledande inom utveckling och försäljning av växtskydd och frön för lantbruk och yrkesodlare. Varje år medverkar de som utställare på Borgeby Fältdagar som är Skandinaviens största lantbruksmässa med över 20 000 besökare.

För andra året fick vi förtroendet att fram ett eventkoncept för deras monter på 2 000 kvadratmeter. Målet var att öka kännedom om deras produkter och stärka relationerna med slutkunden, alltså lantbrukaren.

Med utgångspunkt från odlingsåret och lantbrukets cirkulära säsonger skapade vi ett område där besökaren kunde röra sig “genom säsongerna” och mötas av Syngentas expertis och lösningar i de olika utmaningar som man ställs inför som växtodlare.

Bland annat byggdes en shotbar där det serverades olika juiceshots som adresserade det som kännetecknar odlingsårets säsonger. Det runda bordet med vägledande illustrationer fungerade som en samlingsplats för större grupper och rådgivarsamtal ute “i fält” och genom en pilkastartävling kunde man samla in åsikter och feedback från målgruppen.

KUND

Syngenta Nordics A/S

UPPDRAG

Koncept, Event

FOTO

Whyland

DATUM

Juni 2019

Vindsnurror
Bolagsstämma