Landskrona stad

BRA-dagarna

Landskrona stad arbetar efter värdegrunden BRA; Bemötande, Resultat och Ansvar. Vi fick i uppdrag att producera deras stora personalkonferens för stadens alla 3500 medarbetare. Årets tema var “Innovation”.

KUND

Personalavdelningen, Landskrona stad

UPPDRAG

Koncept, Event, Scenproduktion

DATUM

November 2015

P-böter mot orättvisa
Omvänd graffiti