Destination Borstahusen

Borstahus-
dagen

Destination Borstahusen arbetar för att utveckla det gamla fiskeläget med den stora tillväxten – Borstahusen. Sedan 2007 arrangerar man Borstahusdagen och sedan 2014 har vi haft det stora nöjet att producera den.

2014 vi tog fram konceptet Upplev, Testa och Smaka på det bästa av Borstahusen. Programmet bygger på de befintliga verksamheterna i Borstahusen och sedan tillförs externa aktiviteter för att förstärka upplevelsen av Borstahusens utbud av konst, design, mat, dryck och havsnära aktiviteter.

KUND

Destination Borstahusen

UPPDRAG

Koncept, Event, Visuell identitet

DATUM

2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Kärlek i vintermörkret
Talkshow för allas lika värde