Syngenta

Syngenta på Borgeby Fältdagar

Syngenta är världsledande inom utveckling och försäljning av växtskydd och frön för lantbruk och yrkesodlare. Varje år medverkar de som utställare på Borgeby Fältdagar som är Skandinaviens största lantbruksmässa med över
20 000 besökare.

Med demoodlingar och en monteryta på 2 000 kvadratmeter var målet att öka kännedom om deras produkter och stärka relationerna med slutkunden, alltså lantbrukaren.

Vi tog fram ett koncept för deras monter grundat på tydlighet, trovärdighet och innovation. Ett inspirerande och annorlunda eventområde som var tydligt uppdelat efter fokus och funktion. Som visualiserade och interagerade med produkternas styrkor och som skapade förutsättningar för besökaren och Syngenta att mötas och samtala.

KUND

Syngenta Nordics A/S

UPPDRAG

Koncept, Event

FOTO

Whyland och Andreas Bro

DATUM

Juni 2018

Lövpoesi
Pop up-parker