Tillsammans
skapar vi bra dagar

KUND

Landskrona stad

BAKGRUND

Landskrona stads personalavdelning ville visa bredden av yrken inom den kommunala verksamheten.

RESULTAT

Vi utgick från Landskrona stads värdeladdning ”Tillsammans skapar vi bra dagar” och ville komma nära människorna som jobbar inom Landskrona stad. 10 personer med skilda yrkesroller följdes under en arbetsdag och resultatet blev en 1,5 min lång film med känslan av att tillsammans är vi Landskrona stad.